Dorpsavond – Afgelast

Langs deze weg willen we u alvast uitnodigen voor de dorpsavond die op 12 november door Stichting
Gemeenschapsbelangen Hertme (SGH) wordt georganiseerd in het Spookhuis.
In de volgende gazet zullen we nader ingaan op de exacte invulling van het programma (o.a. glasvezel
in de kern van Hertme, de nieuw te lanceren website van hertme en de energievisie). Belangrijkste
thema zal vooralsnog een toelichting en gesprek zijn met de gemeente Borne over de energievisie,
wat aansluit bij het thema duurzaamheid in onze dorpsvisie. Enerszijds zal dit informerend zijn (wat
betekent dit voor hertme) en aan de andere kant wil de gemeente graag in gesprek met de
gemeenschap om de mogelijkheden en kansen voor hertme te verkennen. Ook horen we graag uw
ervaring met energiebesparing en –opwekking, welke dan gedeeld kan worden met de gemeenschap
(meld dit a.u.b. bij ons aan). Meer informatie kan ook alvast gevonden worden onder
https://www.borneboeit.nl/82269/energie-van-borne .
Mocht u nog een onderwerp hebben dat ook besproken kan worden, danwel waar u graag een
toelichting op wilt ontvangen, laat het dan vooral even weten.
Vanwege de corona is persoonlijke inschrijving / aanmelding noodzakelijk. Om daar tijdig een
inschatting van te kunnen maken willen we u daarom verzoeken om u op te geven via
secretariaatSGH@gmail.com uiterlijk voor 20 oktober. Uiteraard gelden de reguliere RIVM regels en
is het bij corona achtige klachten niet mogelijk om aan te sluiten. Voor ontsmettingsmiddelen zal
worden gezorgd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.