Carbidschieters Hertme e.o. opgelet!

Voor het Carbidschieten gelden dit jaar aangepaste regels!

Vanwege de verwachte toename van het carbidschieten heeft de Veiligheidsregio Twente
geadviseerd om aanvullende voorwaarden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op
te nemen. Op deze manier wordt geprobeerd om onjuist gebruik te voorkomen zodat de
werkdruk op de medische zorg niet hoger wordt en ook het aantal Covid-19 besmettingen niet
verder oploopt.  

De gemeente Borne heeft hier gehoor aan gegeven en aangepaste regels voor het Carbidschieten 2020 opgesteld. Hier kan je de regels vinden die de gemeente Borne aan de dorps- en wijkraden heeft verzonden: 

Klik hier: Berichtcarbidschietenwijkverenigingendorpsraden_dec_2020