Verenigingen

Op deze pagina’s treft u een overzicht van alle verenigingen die Hertme rijk is. Zij vormen de ruggengraat van onze gemeenschap en het is dan ook niet verwonderlijk dat veel Hertmenaren bij een of soms zelfs meerdere verenigingen is aangesloten.

Carnavalsvereniging De Kolkleu

De zeer actieve en gezellige carnavalsvereniging CV de Kolkleu is opgericht in 1988. Elk jaar wordt deelgenomen aan optochten in borne, zenderen en albergen en wordt het Carnaval voor jong en oud in Hertme georganiseerd. Deze vereniging heeft een enorm belangrijke bijdrage aan de saamhorigheid en gezelligheid in ons dorp

Heemkundegroep Hertme

Het initiatief om de geschiedenis van het kerkdorp Hertme vast te leggen is uitgegaan van het kerkbestuur en de parochieraad, naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de parochie in 1988. Enkele parochianen zijn destijds bereid gevonden om documentatie materiaal te verzamelen en aan de hand hiervan een boek samen te stellen. Uit deze groep enthousiaste Hertmenaren is de Stichting Heemkundegroep Hertme ontstaan.

Klootschietersvereniging Hertme

De Klootschietersvereniging Hertme is de grootste (sport)vereniging van Hertme. De vereniging heeft circa 100 leden, waarvan ruim 25 jeugd- en damesleden. De vereniging is opgericht in 1941 en heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de klootschieterssport. KV Hertme speelt haar veldwedstrijden voor de competitie op een prachtige bosrijke locatie, gelegen aan de Zwartkotteweg in Hertme

Dames- en herenkoor Hertme

Sinds jaar en dag heeft de St. Stephanuskerk in Hertme een dames- en een herenkoor. Beide koren repeteren op donderdagavond in de kerk en verzorgen - los van elkaar - liturgische vieringen. Op hoogtijdagen wordt er, onder leiding van dirigent Ben Blenke, ook gezamenlijk en meerstemmig gezongen. Inl.: W. Schabbink T: 074 2668239 E: wschabbink@hotmail.com

Werkgroep Jeugd Hertme

De Werkgroep Jeugd in Hertme is een enthousiaste en actieve groep jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud. Deze groep wordt begeleid door zeven begeleiders/vrijwilligers die allemaal in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Eén keer in de 6 a 8 weken wordt er een leuke activiteit georganiseerd. Enkele activiteiten zijn bijvoorbeeld een rondleiding bij de politie, schaatsen, damtoernooi, een filmavond en voorlichtingsavond van Tactus. Maar ook aan de ouderen van Hertme wordt gedacht. Met kerst wordt er een kerstattentie gemaakt en rondgebracht naar alle 65+ers van Hertme en een keer per jaar verzorgt de jeugd een gezellige avond. Ze staan zelf in de bediening, maken zelf de hapjes en verzorgen de avond door middel van een bingo, een optreden, muzikaal intermezzo en nog veel meer. Doordat de subsidies bijna allemaal zijn stopgezet -maar we wel graag iedereen een kans willen geven om mee te doen aan de activiteiten- wordt er één keer per jaar een bloemenactie georganiseerd. Het geld dat hiermee wordt opgehaald, wordt gebruikt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Voor meer informatie: Marcel Veldhof, tel: 06 13 11 80 37

Muziekvereniging st. Gregorius

Muziekvereniging St Gregorius uit Hertme is wereldberoemd in de regio. De actieve muziek-vereniging van zo’n 75 leden met een fanfare, malletband en een jeugdslagwerkgroep laat geregeld van zich horen bij feestelijkheden (carnaval, Koningsdag, Pinksterbruidjes) en bij serieuze zaken (eerste communie, herdenkingen 4 mei, openluchtkerkdienst, processies en avondwakes). Daarnaast zijn er op verschillende plekken (in het verpleeghuis Het Dijkhuis, optocht in Oud Borne, Frühshoppen in Hertme en Ahaus, en Percussion Live in het Openluchttheater) optredens waar ze haar gasten op sleeptouw neemt door het spektakel en de vrolijke tonen van de muziek. Bent u in Hertme en hebt u de mogelijkheid een optreden mee te maken? Sluit u aan en kom ook genieten! Voor meer informatie: zie www.stgregorius.nl en www.facebook.com/stgregoriushertme/.

Koor Contrast

Het koor Contrast bestaat sinds 2014 en is een koor dat vooral moderne liturgische liederen zingt en diverse vieringen in de kerk verzorgt. Maar ook buitenkerkelijke activiteiten staan af en toe op het programma. Een voorbeeld hiervan is de deelname aan het Percussion live concert in het Openluchttheater op 15 september 2018 Het koor heeft (nu) alleen maar vrouwelijke leden uit Hertme en omliggende plaatsen, maar heren worden ook uitgedaagd om zich aan te melden als lid van dit gezellige koor. Het koor repeteert op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de kerk van Hertme en staat onder leiding van Judith Löbker uit Weerselo. Mane Hakhverdyan uit Borne begeleidt het koor op de piano. Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Informatie hierover kun je krijgen bij Floor (06 4671 7202) en Chantal (06 5053 3290).

Zonnebloem Hertme - Zenderen

De Zonnebloem Hertme/Zenderen is een kleine afdeling in de gemeente Borne en valt onder de regio Zonnehof. In 2000 hebben wij ons afgesplitst van de Zonnebloem Borne omdat deze afdeling te groot werd. Wij hebben ca. 110 gasten en 14 vrijwilligers.Met enige regelmaat bezoeken wij onze gasten en organiseren verschillende activiteiten, zoals culifair, picknick, bezoek tuincentrum, winkelmiddag, Lutterzandexpress enz. Met pasen, kerst en ziekenzondag krijgen onze zieke leden extra aandacht door middel van een bezoekje en een attentie (e.a. in samenwerking met de parochie).

ZijActief Hertme

ZijActief Hertme komt eens per maand op de dinsdagavond bij elkaar en organiseert daarnaast voor de leden diverse activiteiten. Rianne Aalderink Tel.: 0742662318 Email: aalderink@azelo.nl

Knestebötkes

Ouderengymnastiekclub ‘De Knestebötkes’ is een gezellige groep van veertien ouderen die wekelijks op donderdagmorgen bij elkaar komt voor een uurtje gymnastiek in de gemeenschapsruimte bij de kerk in Hertme. Omstreeks 1988 is deze groep voor het eerst bij elkaar gekomen en dat gebeurt nog altijd met erg veel plezier. Behalve gymnastiek is het sociale contact met elkaar erg belangrijk. Sinds kort bestaat de groep alleen uit dames in de leeftijd van 80 jaar en ouder. De huidige voorzitster is zuster Josephine van Amersfoort en de wekelijkse gymnastiekoefeningen worden gegeven door Gineke Heersche uit Zenderen. Zuster Josephine van Amersfoort Email: zrs.liefde@gmail.com Tel: 074-2661324