Werkgroepen

Voor de belangrijke thema’s binnen de Dorpsvisie Hertme 2015-2013 zijn vijf werkgroepen samengesteld, die de komende jaren de gewenste initiatieven en veranderingen gaan uitwerken en waar mogelijk realiseren.

Gebouwen en Voorzieningen

Woningbouw en gebouwen die horen bij het ‘maatschappelijk vastgoed’ (school, Spookhuis, etc.) hebben de aandacht van deze werkgroep.

Openbare Ruimte, Landschap, Verkeer en Veiligheid
Niet alleen het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte zijn belangrijke aandachtspunten. Ook de verkeersveiligheid in Hertme en het buitengebied, het beheer en onderhoud van bestaande kerk- en wandelpaden en de aansluiting ervan op het regionale netwerk van wandelpaden zijn voorbeelden van onderwerpen waarmee deze werkgroep zich bezig houdt.

Duurzaamheid
Het belangrijkste aandachtspunt voor de werkgroep Duurzaamheid is het voorlichten en informeren van inwoners van Hertme over ontwikkelingen in het kader van energieopwekking, isolatietechnieken, etc.

Activiteiten en Communicatie
Deze werkgroep houdt zich bezig met het structureren van de communicatie in Hertme en voor Hertmenaren. Belangrijk aandachtspunt is de ontwikkeling van digitale communicatie. In het kader van sociale cohesie organiseert deze werkgroep jaarlijks diverse activiteiten voor de bewoners van Hertme.

Vergrijzing en Zorg
Op het terrein van zorg en welzijn hebben we de laatste jaren te maken met grote veranderingen. Doordat een belangrijk deel van de financiering is overgeheveld van het Rijk naar de gemeente zie je een andere vorm van organiseren van zorg en ondersteuning ontstaan.
Voor de werkgroep Vergrijzing en Zorg ligt de grootste prioriteit op het onder de aandacht brengen van mogelijkheden die er al zijn voor ouderen in Borne en Hertme en Zenderen.