Dorpsvisie

In Hertme maken we al jarenlang plannen vanuit het dorp zelf! Vaak vanuit ontwikkelingen die ten tijde van de planvorming actueel zijn en waarbij we samen de mouwen opstropen om de leefbaarheid in Hertme te verbeteren. Door de snelle ontwikkelingen en vele gerealiseerde of achterhaalde doelen was ook onze dorpsvisie Hertme 2015 – 2030 ‘regie voeren’ aan vernieuwing toe !

Onder begeleiding van AnnoNu (Miranda Mulder) is in 2023 een proces doorlopen om te komen tot een nieuw DorpsAmbitiePlan voor Hertme! Hierbij is gesproken met het bestuur van Stichting Theater en Cultuur Hertme, de kinderen van de basisschool, de werkgroep Jeugd, omgevingsmanagers van gemeente Borne, het college van B&W, de verenigingen van Hertme en de ouderen. Met deze input is vervolgens de mening van inwoners gevraagd in een online enquête over diverse stellingen van en over Hertme en zijn door studenten van Saxion Hogeschool Enschede praatplaten uitgewerkt. Op 23 november 2023 is op de dorpsavond het concept van het DorpsAmbitiePlan gepresenteerd en is de laatste input verwerkt. Als SGH zijn we erg trots en blij met het eindresultaat en de  waardevolle bijdrage van ruim 150 personen.

Het DorpsAmbitieplan bestaat uit 2 delen. Deel 1 bestaat uit een fysiek exemplaar waarin de belangrijkste wensen en speerpunten zijn opgenomen en kan je onderaan dit bericht vinden.

Deel 1: DorpsAmbitiePlan

Hierin kan je lezen waar we op korte en ook voor de langere termijn met elkaar willen werken aan een leefbaar, duurzaam en betrokken Hertme voor jong en oud.

Deel 2 is een dynamisch exemplaar met werkgroepen en ideen die op deze website in een overzicht zijn opgenomen. Hierin staan alle wensen en speerpunten opgenomen die door Hertmenaren zijn genoemd.

We zijn hiervoor op zoek naar doeners en denkers die samen in een werkgroep ervoor willen zorgen dat het niet blijft bij mooie ideeën, maar dat plannen in de aankomende jaren ook gerealiseerd worden. Ook zijn we op zoek naar nieuwe ideeën en wensen die we hier aan toe kunnen voegen.

Wil je meedenken over één van deze wensen of heb jij zelf een goed idee om de leefbaarheid en vitaliteit in Hertme te versterken, mail of App dan met één van de leden van de SGH of neem contact op met één van de leden van de werkgroepen!

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan dit plan!

Klik hier voor het DorpsAmbitieplan

Klik hier voor de enquete 2023 DorpsAmbitieplan

Klik hier voor de oude Dorpsvisie Hertme 2015 – 2030.

Klik hier voor het oude dorpsplan plus 2009.

Colofon: Het DorpsAmbitiePlan is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van Provincie Overijssel en bijdrage van gemeente Borne.  Het is opgesteld door AnnoNu uit Bentelo in opdracht van Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme. De visualisaties zijn gemaakt door studenten van StadsLab Saxion.