Dorpsvisie

Waar in het verleden de overheid vaak het initiatief nam om ontwikkelingen op gang te krijgen, zie je nu dat op tal van terreinen de dorpsbewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen.

In 2014 hebben enkele bewoners van Hertme, samen met de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme, het initiatief genomen om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van Hertme. Het resultaat van deze  gesprekken is vastgelegd in een toekomstvisie. Deze Dorpsvisie gaat over de toekomst van Hertme. Welke ontwikkelingen komen op het dorp af en hoe kan Hertme ook in de toekomst aantrekkelijk en vitaal blijven?

De Dorpsvisie Hertme 2015 -2030 is de basis voor de agenda om in gesprek te gaan met elkaar, met de gemeente Borne, de Provincie Overijssel en andere instanties om de verschillende wensen en behoeften in de komende jaren te realiseren.

De gemeente Borne wordt gezien als één van de partners die nodig zijn om veranderingen te laten plaatsvinden. De rol van de gemeente is hierbij vooral het stimuleren, begeleiden en toetsen van de door de dorpsbewoners aangebrachte initiatieven.

Klik hier voor de volledige versie van de Dorpsvisie Hertme 2015 – 2030.

Klik hier voor het oude dorpsplan plus 2009.