Energiestrategie in Twente en……wat betekent dit voor ons?

Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. We krijgen hierdoor o.a. te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete en droge zomers. Als de temperatuur blijft stijgen, nemen de klimaatproblemen toe. Om dat te voorkomen heeft Nederland klimaatafspraken gemaakt. Hiervoor moeten we onze CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030 met 49% en in 2050 zelfs met 95% t.o.v. de CO2-uitstoot in 1990.

In dit kader hebben vertegenwoordigers van de 14 Twentse gemeenten samen met provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, de Twentse woningcorporaties, Universiteit Twente en netbeheerders een rapport opgesteld over de Energiestrategie in Twente. Daarin wordt uitgewerkt hoe in Twente duurzame energie kan worden opgewekt en hoe elke gemeente daarin haar bijdrage kan leveren.

Elke gemeente moet daarvoor haar eigen energiestrategie uitwerken en aangeven op welke wijze zij kan bijdragen in het opwekken van duurzame energie (zonnepanelen, windmolens, etc.).

Ook gemeente Borne is bezig met de verkenning hoe zij hierin kan bijdragen. SGH heeft met gemeente Borne afspraken gemaakt hoe in de komende maanden de bewoners van Hertme betrokken kunnen worden bij het opstellen van de energiestrategie voor Borne. Hiervoor hebben wij deze pagina aangemaakt waarin we de mogelijkheid hebben om alle bewoners van Hertme zoveel mogelijk mee te nemen en te informeren over de energiestrategie van Twente, gemeente Borne en onze buurgemeenten Hengelo en Dinkelland.

We zullen onder andere met elkaar vragen moeten beantwoorden over hoe gemeente Borne denkt duurzame energie op te wekken en waar windmolens en zonneparken mogen worden gebouwd. En…kan dat allemaal wel? Welke gevolgen kunnen gemaakte keuzen hebben voor de bewoners van Hertme, etc.?

We moeten met elkaar ook goed blijven volgen welke keuzen gemeente Dinkelland gaat maken en wat betekent dit voor Hertme. Gemeente Dinkelland heeft samen met 3 andere gemeenten een Concept Windbeleid Noord-Oost Twente opgesteld. Daarin is als zoekgebied voor windmolens o.a. ook de omgeving van ‘t Brook meegenomen. Kortom, heel veel informatie en vragen in de komende periode.

Via deze pagina krijgen jullie ook de mogelijkheid te reageren of vragen te stellen en proberen wij vanuit de SGH informatie te delen.

Informatie Energie Twente: klik hier

Informatie Energie gemeente Borne: klik hier

Concept energievisie gemeente Borne: klik hier

Informatie Energie gemeente Dinkelland: klik hier

Concept windbeleid gemeente Dinkelland: klik hier