Dorpsraad

In de jaren zestig van de vorige eeuw is, op initiatief van toenmalige hoofd der school G.Th. in het Veld, de ‘Werkgroep Hertme’ opgericht. In de loop der tijd kreeg deze werkgroep steeds meer het karakter van belangenbehartiger voor en van Hertme.

Sinds 25 september 2003 is de werkgroep van Hertme een officiële stichting onder de naam “Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme”. Het doel van de stichting, zoals omschreven in artikel twee van de notariële akte, is het bevorderen en behartigen van de
belangen van de gemeenschap op maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied in de meest ruime zin van het woord.

Tevens is Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme (SGH) gesprekspartner van de gemeente Borne. In september 2006 heeft de gemeente Borne een convenant gesloten met de SGH, welke in 2021 wordt herzien.

Voor meer informatie over de historie van de SGH klik hier