Nieuws van de Gazet

Zoals u wellicht heeft gemerkt is er in januari geen papieren Gazet verschenen. Dit heeft alles te maken met het aanbod van artikelen en/of verhalen vanuit ons dorp. Enerzijds logisch, immers alles ligt door Corona stil en er is ook gewoon weinig nieuws. Ook voor het komende februarinummer is er nauwelijks input. Anderzijds zou je juist verwachten dat er genoeg te vertellen is door de dorpelingen. Immers we mogen ook maar met weinigen bij elkaar komen, dus er moeten toch verhalen blijven liggen die anders verteld zouden worden. Dus hierbij een oproep…. overstelp ons met bijdragen, herinneringen aan vroeger, gedachtespinsels uit het heden en wensen voor de toekomst om het februari/maartnummer wel te kunnen vullen. Graag uw bijdragen naar gazethertme@gmail.com.  

Met een vriendelijke en verwachtingsvolle groet van de redactie van de Gazet, Rian en Hanneke