Resultaten verkeerstelling Hertmerweg Hertme

Gemeente Borne heeft in oktober 2021 een verkeerstelling uitgevoerd op de Hertmerweg te Hertme en deze onlangs met ons gedeeld. 

In de bijlage (onderaan) is het resultaat opgenomen. Uit een telling van 11844 voertuigen blijkt dat in 50% van de metingen een overschrijding van de snelheidslimiet à 30 km/h plaatsvindt. 

De V85 (snelheid waarbinnen 85% van het gemotoriseerde verkeer zich voortbeweegt) ter hoogte van Hertmerweg 20 (ongeveer 60 meter voor begin “Schoolzone”) ligt ten tijde van de telling op 38 km/uur. Ter hoogte van de school zal dit waarschijnlijk wat lager liggen, wat niet weg neemt dat de gemiddelde snelheid op dit traject te hoog is.

Nationaal is al diverse keren aangetoond dat rond de 90% van de hardrijders in 30 km-gebieden, plaatselijke bewoners zijn. Dat percentage zal in Hertme niet geheel van toepassing zijn, aangezien er daarvoor te veel verkeer is wat Hertme passeert en geen binding heeft met Hertme, b.v. vanuit het buitengebied naar Borne of elders. 

Desalniettemin doen wij een beroep aan de bewoners van Hertme rekening te houden met de maximum snelheid.

Naar aanleiding van de meting worden op korte termijn door de gemeente Borne snelheidsindicatoren geplaatst en zal een nieuwe telling plaatsvinden. Afhankelijk van dat resultaat zullen mogelijk aanvullende maatregelen getroffen worden.

Eventuele vragen kunnen we doorzetten naar de gemeente Borne en we willen de resultaten van de nieuwe meting weer op eenzelfde wijze delen.

Verkeerstelling Hertmerweg 2021