Vooraankondiging dorpsavond 12 November 2020

Langs deze weg willen we u alvast uitnodigen voor de dorpsavond die op 12 november door Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme (SGH) wordt georganiseerd in het Spookhuis.

In de volgende gazet zullen we nader ingaan op de exacte invulling van het programma (o.a. glasvezel in de kern van Hertme, de nieuw te lanceren website van hertme en de energievisie). Belangrijkste thema zal vooralsnog een toelichting  en gesprek zijn met de gemeente Borne over de energievisie, wat aansluit bij het thema duurzaamheid in onze dorpsvisie. Enerszijds zal dit informerend zijn (wat betekent dit voor hertme) en aan de andere kant wil de gemeente graag in gesprek met de gemeenschap om de mogelijkheden en kansen voor hertme te verkennen. Ook horen we graag uw ervaring met energiebesparing en –opwekking, welke dan gedeeld kan worden met de gemeenschap (meld dit a.u.b. bij ons aan). Meer informatie kan ook alvast gevonden worden onder https://www.borneboeit.nl/82269/energie-van-borne .

Mocht u nog een onderwerp hebben dat ook besproken kan worden, danwel waar u graag een toelichting op wilt ontvangen, laat het dan vooral even weten.

Vanwege de corona is persoonlijke inschrijving / aanmelding noodzakelijk. Om daar tijdig een inschatting van te kunnen maken willen we u daarom verzoeken om u op te geven via secretariaatSGH@gmail.com uiterlijk voor 20 oktober. Uiteraard gelden de reguliere RIVM regels en is het bij corona achtige klachten niet mogelijk om aan te sluiten. Voor ontsmettingsmiddelen zal worden  gezorgd.