Coördinatie vrijwilligerspool ‘Hertme Helpt!’

Elkaar helpen is vanzelfsprekend in ons mooie dorp, maar het blijkt ook een kwetsbaar goed. Want het aantal vrijwilligers neemt af en vaak komen taken op dezelfde schouders terecht. Maar we denken ook dat het slimmer kan, door elkaar ook in dat vrijwilligerswerk te ondersteunen. Bijvoorbeeld door af en toe iets te kunnen doen, in plaats van ‘ergens structureel aan vast te zitten’. Denk aan mantelzorgtaken, een boodschap doen, een ritje op de duofiets of computerondersteuning. Om dat te coördineren zoeken we een aantal mensen die hier een slim idee voor willen uitdenken, zodat we deze oproep straks kunnen aanpassen in ‘vrijwilligers voor de pool gezocht!’

Sluit je dan aan bij de werkgroep:

@namen