Om Borne, Hertme en Zenderen klimaatneutraal te maken, is door gemeente Borne een energievisie opgesteld, welke vanaf 10 december 2020 ter inzage ligt.

Het is goed om de energievisie eens door te nemen en bijvoorbeeld een kijkje te nemen op de kansenkaarten op pagina 49-51 waar je concreet kan zien waar energieopwekking denkbaar is of waar juist niet. De rapportage is hier opgenomen: Concept Energievisie

Heeft u op- en aanmerkingen op deze visie dan is het zinvol om voor 20 januari 2021 uw eigen zienswijze in te dienen en richten aan de gemeenteraad van Borne. Meer informatie over de energietransitie zelf kunt u vinden op en via onze website: Energietransitie