18-12-2020 Update: Verlenging inzagetermijn t/m 5 februari 2021!

Het concept windbeleid Noord-Oost Twente van onder meer de gemeente Dinkelland ligt ter inzage. Een deel van het zoekgebied voor windmolens grenst aan het buitengebied van Hertme en ’t Brook. 

U kunt het beleid hier vinden: Beleid en regelgeving gemeente | Gemeente Dinkelland

De rapportage is hier opgenomen: download (dinkelland.nl)

Heeft u op- en aanmerkingen op dit beleid dan kunt u voor 24 december 2020 uw eigen zienswijze indienen en richten aan de gemeenteraad van Dinkelland. Ook kunt u zich aansluiten bij  Stichting Behoud Twents Landschap – Voor wie het Twents Landschap lief heeft.