Concept Toetsingskader Energie Initiatieven gemeente Borne

Gemeente Borne heeft concept richtlijnen opgesteld en ter inzage gelegd om initiatieven voor duurzame energie te kunnen toetsen.

Dit toetsingskader geeft de criteria aan hoe zonnevelden en andere duurzame energie initiatieven in het landschap ingepast moeten worden en op welke wijzers belanghebbenden en omwonenden daarbij betrokken worden. Aan de hand van dit toetsingskader zullen uiteindelijke plannen en initiatieven ook worden getoetst op hun ruimtelijke kwaliteit.

Je kunt het Toetsingskader Energie-initiatieven hier inzien en downloaden.

Heeft u op- en aanmerkingen op dit toetsingskader dan is het zinvol om voor 19 januari 2021 uw eigen zienswijze in te dienen en te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne.

Groeten Erwin Stamsnijder