Dorps Ambitieplan Hertme. Praat mee over Hertme!

De afgelopen weken zijn diverse avonden en middagen georganiseerd om input op te halen voor de dorpsvisie. Er is gesproken met bestuur van het Openlucht Theater, de kinderen van de basisschool, de werkgroep jeugd, omgevingsmanagers van gemeente Borne, B&W, alle verenigingen van Hertme, Zijactief, de Knestebötkes en Wijkracht.

Er is hierbij ontzettend veel waardevolle informatie opgehaald die belangrijk is voor de toekomst van ons mooie Hertme. De aankomende tijd wordt dit verder uitgewerkt door AnnoNu en de SGH.

Op basis van alles wat we hebben opgehaald is er nu een vragenlijst.

https://praatmeeover.nl/hertme/

We willen iedereen die betrokken is bij Hertme vragen om op dit platform te reageren op deze stellingen. Deze vragenlijst staat open tot 15 september. Het invullen duurt ongeveer 20 – 30 minuten en je kunt tussentijds niet opslaan. Dus ga er even goed voor zitten en help om mee te denken over ons Hertme van morgen!

Met deze uitkomsten gaan wij aan de slag om een concept Dorps Ambitieplan Hertme te schrijven dat wij gaan presenteren op de dorpsavond in het Spookhoes op donderdag 23 november 2023. Zet deze datum in uw agenda!

Wij rekenen op een grote opkomst. Alleen dan kunnen we een gedragen Dorps Ambitie Plan Hertme schrijven waarmee we op korte en ook voor de langere termijn met elkaar werken aan een leefbaar, duurzaam en betrokken Hertme waarin het fijn wonen is voor jong en oud.

Heeft u hulp nodig om op de tijdelijke website te komen, hulp nodig bij het reageren op de stellingen of vragen over het Dorps Ambitie Plan dan kunt u contact opnemen met Erwin Stamsnijder (06-27335324) of Henk Veurman (06-37604647).