DorpsAmbitiePlan Hertme - Op volle kracht vooruit

Onder begeleiding van AnnoNu (Miranda Mulder) is in 2023 een proces doorlopen om te komen tot een nieuw DorpsAmbitiePlan voor Hertme! Hierbij is gesproken met het OLT, de kinderen van de basisschool, de werkgroep jeugd, omgevingsmanagers van gemeente Borne, B&W, de verenigingen van Hertme en de ouderen. Met deze input is vervolgens jullie meningen gevraagd in een online enquête over diverse stellingen van en over Hertme  en zijn door studenten van Saxion Hogeschool Enschede praatplaten uitgewerkt. Afgelopen dorpsavond is het concept resultaat van het DorpsAmbitiePlan gepresenteerd waarbij jullie input is verwerkt. Als SGH zijn we erg trots en blij met het eindresultaat en jullie (ruim 150 personen) waardevolle bijdrage. 

Het DorpsAmbitieplan bestaat uit 2 delen. Deel 1 bestaat uit een fysiek exemplaar waarin de belangrijkste wensen en speerpunten zijn opgenomen. 

DorpsAmbitiePlan: Deel 1

Dit exemplaar vind je samen met de Gazet in de bus en daarin kan je zien waar we op korte en ook voor de langere termijn met elkaar werken aan willen werken voor een leefbaar, duurzaam en betrokken Hertme voor jong en oud.

Deel 2 is een dynamisch exemplaar dat op de website is opgenomen en de aankomende jaren wordt bijgewerkt

https://www.dorpsraadhertme.nl/dorpsambitieplan/

Hierin staan alle wensen en speerpunten opgenomen die door jullie zijn genoemd. We zijn hierbij op zoek naar doeners en denkers die samen in een werkgroep ervoor zorgen dat het niet blijft bij mooie ideeën, maar dat plannen de aankomende jaren gerealiseerd worden. Ook zijn we op zoek naar nieuwe ideeën en wensen die we hier aan toe kunnen voegen. Wil je meedenken over één van deze wensen of heb jij zelf een goed idee om de leefbaarheid en vitaliteit te versterken mail of App dan met één van de leden van de SGH of neem contact op met één van de leden van de werkgroepen!

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan dit plan!

Groeten Erwin Stamsnijder

Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme