Resultaten Enquête 2023 DorpsAmbitiePlan

Rond de zomerperiode 2023 is er veel informatie opgehaald uit het dorp om met elkaar een nieuw DorpsAmbitiePlan te maken. 

Al deze gesprekken zijn door AnnoNu, het bureau dat ons heeft geholpen om ons nieuwe DAP te maken, verwerkt in stellingen, waarop je enkele weken kon reageren.  In totaal hebben 80 personen de enquête ingevuld. Bij sommige vragen zijn er meer antwoorden gegeven dan er deelnemers waren. Dit komt doordat dit open vragen waren of er meerdere antwoorden aangevinkt mochten worden. In dit document wordt een samenvatting gegeven over de uitkomsten.

Klik hier: Resultaten Enquete 2023 DorpsAmbitiePlan

De resultaten van de Enquête zijn, samen met de uitkomsten van alle gesprekken, verwerkt in ons DorpsAmbitiePlan.