Energietoeslag huishoudens

De prijzen van energie zijn dit jaar flink gestegen! Daarom kunnen vanaf maandag 9 mei huishoudens in Borne Hertme en Zenderen met een laag inkomen de eenmalige Energietoeslag van € 800 aanvragen.

Alle huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente Borne, krijgen het bedrag (of het resterende deel daarvan) automatisch overgemaakt.

Overige huishoudens met een laag inkomen, kunnen de energietoeslag aanvragen via de uitvoeringsorganisatie: www.hengelo.nl/energietoeslag.

Dit kan tot en met 31 december 2022.

Huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag 

Begin april ontvingen huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag al een eerste betaling van € 500. Omdat deze groep bekend is bij de gemeente, hoeven zij geen aanvraag in te dienen. Zij krijgen het restbedrag van € 300 automatisch overgemaakt.

Huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente 

Ook andere huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn, krijgen de Energietoeslag van € 800 overgemaakt. De gemeente maakt het geld binnenkort automatisch over op het rekeningnummer dat bekend is bij de gemeente. Het gaat om huishoudens die in 2022:

  • een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; 
  • bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoeslag) ontvangen; 
  • een uitkering Bbz-levensonderhoud ontvangen; 
  • een vergoeding ontvangen in het kader van het minimabeleid of 
  • huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de Participatiewet.

Huishoudens die tot een van deze groepen behoren en die op 1 juni 2022 nog geen toeslag hebben ontvangen, kunnen vanaf die datum zelf een toeslag aanvragen.

Overige huishoudens met een laag inkomen die niet bekend zijn bij de gemeente

De overige huishoudens met een laag inkomen, kunnen de € 800 vanaf 9 mei zelf aanvragen via www.hengelo.nl/energietoeslag.

Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2022. Bij de toekenning wordt niet gekeken naar het vermogen van mensen. Zo tellen spaargeld of aandelen) niet mee. Ook hoeven huishoudens niet aan te tonen dat hun energierekening daadwerkelijk sterk is gestegen.

De volgende huishoudens komen in aanmerking voor de Energietoeslag:

Voor eventuele vragen kun je bellen met:

Hennie Kemna, tel: 06 55 14 29 62

Henk Veurman, tel: 06 37 60 46 47