Staatsbosbeheer plant nieuw bos aan in Hertme

Komende winter plant Staatsbosbeheer ruim dertig hectare nieuw bos aan in de regio Twente. Onder andere in de omgeving van Borne, Haaksbergen, Reutum, Rossum en Saasveld. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. In Europa behoort Nederland tot de landen die relatief weinig bos hebben. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende 10 jaar 5.000 hectare nieuw bos. 

Het nieuwe bos legt COvast en levert daarmee een bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 die volgens het Nederlandse Klimaatakkoord in 2030 met ten minste 49 procent verminderd moet zijn. Naast CO2-vastlegging vervult bos nog meer functies: als leefgebied voor veel plant- en diersoorten, om te ontspannen en de natuur te beleven en als bron van de hernieuwbare grondstof hout.

Er wordt een bos gerealiseerd dat door het gebruik van een groot aantal verschillende boom- en struiksoorten aantrekkelijk wordt voor mens, plant en dier maar dat ook voor toekomstige generaties allerlei keuzemogelijkheden blijft bieden op het gebied van bijvoorbeeld natuur, recreatie en het produceren van hout 

In het bos zullen onder andere de volgende boom- en struiksoorten worden geplant: zoete kers, hazelaar, eik, linde en Gelderse roos.

Meer bos

Bos staat ook in het overheidsbeleid weer volop in de belangstelling. Het ministerie van LNV presenteerde in november 2020 de Bossenstrategie. Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10 % te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in. Naast de vele functies die de bossen kunnen vervullen dragen bossen allemaal bij aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering en zorgen ze, evenals veengebieden, voor het vastleggen van CO2.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het nieuwe bos in Twente? Neem dan contact op met de boswachter via j.buunen@staatsbosbeheer.nl 

Meer informatie over bos bij Staatsbosbeheer kunt u vinden in het dossier Bos https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout 

Link naar tekening met overzicht nieuw bos hertme