Oproep: Vrijdenkers voor de toekomstvisie van, voor en door onze gemeenschap

In 2011 waren we de eerste gemeenschap die zelf een toekomstvisie schreef, met de gemeente als partner tussen veel andere partners.

MijnBorne2030, dynamische dorpen, kwam tot stand dankzij de samenwerking van dorps- en wijkraden, verenigingen, stichtingen, organisaties en veel inwoners. We spraken als samenleving wel af dat we halverwege zouden kijken of alles wat we in 2011 wilden nog klopt. Dat is nu. De toekomstvisie MijnBorne2030, dynamische dorpen, wordt daarom een soort ‘tweede herziene druk’. Een weer actueel kompas. En als partners van MB2030 hebben we jou daarbij nodig! 

Wanneer er in Borne iets gebeurt, dan zijn het vaak dezelfde mensen die daarop reageren. Dat is goed, want betrokkenheid kun je niet genoeg hebben. Maar soms is het ook fijn dat juist eens andere mensen aangeven wat zij belangrijk vinden. Daarom gaan we over de 4 thema’s die in de visie staan eerst met 25 willekeurige inwoners uit Borne, Hertme en Zenderen in gesprek over de vraag: “is alles wat er in onze toekomstvisie MijnBorne2030 dynamische dorpen staat, nog actueel? Moeten we misschien iets veranderen?” Dat noemen we onze vrijdenkers.

4 thema’s, 4 avonden, 25 vrijdenkers per avond

De vrijdenkersavonden zijn kleinschalig (maximaal 25 deelnemers per avond). We leggen de teksten zoals ze nu in de toekomstvisie staan op grote tafels en in kleine groepjes bespreken we of er iets aangepast zou moeten worden. Na de vrijdenkersavonden wordt de input vertaald in mogelijke aanpassingen van de toekomstvisie. Vervolgens vragen we breed aan inwoners in Borne, Hertme en Zenderen ‘ben je het eens met deze wijziging(en)?’ We passen de visie
daarna aan, stellen hem als partners van MijnBorne2030 vast en bieden de ‘herziende tweede druk 2022’ vervolgens
aan de nieuwe gemeenteraad aan, zodat zij de wensen en dromen van ons als gemeenschap mee kunnen nemen in
hun (toekomstige) beleid. De toekomstvisie MijnBorne2030 kent de volgende 4 thema’s:

Welzijn en samenleving in 2030 thema-avond op 1 maart
Over de uitstraling, overheid & burgers, civil society, welzijn, noaberschap, jongeren, ouderen en veiligheid

Ruimte en wonen in 2030 thema-avond op 8 maart
Over een groen dorp, wonen en werken, wonen voor starters, wonen voor ouderen, wonen en gezinnen, mobiliteit: wegen, mobiliteit: openbaar vervoer, mobiliteit: fiets, natuur en landschap, centrum

Economie en ondernemen in 2030 thema-avond op 3 maart
Over bedrijfsleven, kennisinstituten, zorg en welzijn, recreatie en toerisme, de agrarische sector

Duurzaamheid in 2030 thema-avond op 28 februari
Over lokaal, biodiversiteit, verlichting, energie, mobiliteit, duurzaam inkopen en aanbesteden, bouwen en wonen

We hopen dat jij vrijdenker wilt zijn bij 1 zo’n thema-avond. Laten weten dat je 1 avond vrij wilt maken voor MijnBorne kan door voor 16 februari een mailtje te sturen naar naar ellen@anno.nu. Je krijgt dan natuurlijk nog wat
extra info gemaild! De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot maximaal 21.15 uur. Mogen we op je rekenen?
De gezamenlijke partners van MijnBorne2030 (Bundeling Bornse Ondernemers, Duurzame initiatieven
Borne,, Kulturhus, TMZ, Wijkracht, Brigantijn, Welbions, gemeente) i.s.m. dorps- en wijkraden

Wil je de huidige toekomstvisie eerst even rustig bekijken? Je vindt hem digitaal op https://bit.ly/3ofJqxY