Woningbouwontwikkeling Roskamlanden fase II

Eind januari 2021 is Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme (SGH) door gemeente Borne uitgenodigd om te praten over de voorgenomen realisatie van het woningbouwplan Roskamlanden, fase II. De gemeente wil het plangebied ontwikkelen voor 9 woningen, die de komende jaren nog in Hertme mogen worden gebouwd.


Het probleem waar gemeente Borne nu tegen aan loopt is dat de reeds geplande ruimte voor de ontwikkeling van fase II niet toereikend is om 9 woningen te bouwen. Gemeente Borne wil daarom met het bestuur van SGH in gesprek om de omvang van dit plandeel te herzien en, indien nodig, uit te breiden naar het totale deel dat bij de gemeente in eigendom is. Dit deel was oorspronkelijk in zijn geheel bedoeld voor de ontwikkeling van woningbouw. Op pagina 2 van Memo college Borne Roskamlanden fase 2 staat op het tweede plaatje met een rode lijn het oorspronkelijke plangebied ingetekend. Dit memo is vastgesteld in het college van B en W van Borne en de gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

 

De ruimte binnen de getekende rode lijn is de maximale ruimte die gemeente Borne beschikbaar heeft en
daarop zouden in principe 9 vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden. Uit het nog uit te voeren behoefte onderzoek naar woningen in Hertme zal blijken of deze beschikbare ruimte echt nodig is. Wellicht kan worden volstaan met een kleiner gebied maar dit wordt afhankelijk gemaakt van de behoefte aan de soort woning (vrijstaand, twee onder één kap, etc.).


Het uit te voeren onderzoek naar de woningbehoefte voor het plan in Hertme zal binnenkort worden
aangekondigd in de lokale kranten en daarin worden bewoners in de gemeente Borne uitgenodigd om te
reageren. Daarna zal, aan de hand van de onderzoeksresultaten het gesprek met SGH weer worden
opgepakt om het plan uit te werken. We hebben het dan over kavelindeling, infrastructuur en
landschappelijke inpassing. Vervolgens zal het plan de benodigde procedures moeten doorlopen voordat het kan worden gerealiseerd.


Het bestuur van SGH is gesprekspartner voor gemeente Borne en zij zal zelf zorgdragen voor de communicatie met direct omwonenden en andere bewoners van Hertme. Wensen, ideeën, eventuele bezwaren zullen worden meegenomen om te proberen deze te verwezenlijken in het te ontwikkelen plan.

Voor nader informatie/vragen zijn beschikbaar:
Herman Schabbink
Michel Lucas
Sander Aalderink
Henk Veurman

Met vriendelijke groet,
Erwin Stamsnijder
Voorzitter SGH

Bijlage: Memo college Borne Roskamlanden fase 2