Voornemen gemeente Borne, versneld bouwen tijdelijke woningen in Hertme

Gisteravond, 1 november 2023 heeft de gemeente Borne de wijk- en dorpsraden uitgenodigd voor een toelichting op raadsvoorstellen voor nieuwe locaties waar tijdelijke sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. 

Het was een onaangename verrassing voor de dorpsraad Hertme dat ook in Roskamlanden het voornemen bestaat om versneld tijdelijke woningen te bouwen in het gebied naast de plannen voor Roskamlanden fase 2. Dit betreft het gebied tussen plan Roskamlanden fase 2 en de klootschietbaan en betreft circa 10 woningen.

De direct omwonenden worden vandaag door de gemeente Borne geinformeerd over dit voornemen. Wij vinden het belangrijk de gehele gemeenschap van Hertme daarover te informeren. In de bijlage vindt u daarom deze brief en de flyer van de gemeente.  

Bijlage: Brief omwonenden versneld bouwen

Bijlage: Infographic Versneld Bouwen incl kaart met locaties

De gemeente Borne heeft de volgende planning teruggekoppeld:

We zullen als dorpsraad in ieder geval aanwezig zijn bij de aankomende bijeenkomsten, zullen inspreken op het politiek beraad en het staat een ieder vrij om daar bij aan te haken. Tevens zullen wij  u langs deze weg op de hoogte houden van verdere informatie.