Terugkoppeling bijeenkomst "de toekomst van de kerk Hertme!"

Op 28 juni 2022 is door Het Oversticht (Sharan Bekker en Mireille Dosker) in opdracht van de gemeente Borne een bijeenkomst georganiseerd waarin de kerkenvisie Borne is gepresenteerd.

Gelukkig is het nog niet zover dat de geloofsgemeenschap van Hertme los hoeft te laten aan de kerk, maar met de religieuze ontwikkelingen in Nederland is wel goed om na te denken over de scenario’s die voor kunnen komen mocht dat in de toekomst wel gebeuren.

Aansluitend op de presentatie is door ruim 25 betrokkenen bij de kerk van Hertme meegedacht over de kerk in Hertme.  Hierbij is in verschillende groepjes besproken wat het meest gewaardeerd wordt aan de kerk, welke gronden erbij komen kijken en wat toekomstscenario’s zouden kunnen zijn.

In de bijlage is de presentatie van Het Oversticht over de Kerkenvisie opgenomen en is tevens een samenvattend verslag van Het Oversticht over de bijeenkomst opgenomen.

Stichting gemeenschapsbelangen Hertme zal op een nog nader te bepalen moment, gezamenlijk met betrokken en inwoners vervolg geven aan deze avond.